Scroll Top

Σύνθεση

Σύνθεση

Διδάσκοντες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

* Πτυχίο Φούγκας με Λίαν Καλώς (κατάθεση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου
με την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις)
* Κατάθεση σύντομου βιογραφικού
* Κατάθεση δύο αντιπροσωπευτικών έργων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Γραπτή δοκιμασία: ερωτήσεις σχετικές με ότι αφορά στη θεωρία της μουσικής
(περί αρμονίας, μορφολογίας, αντίστιξης, φούγκας κλπ.)
2. Ανάλυση κομματιού και
3. Σύνθεση σύντομου κομματιού

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τα θεωρητικά υποχρεωτικά μαθήματα ανακοινώνεται στο πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων των σχολών.

Οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν την ΕΓΓΡΑΦΗ τους.

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία Σπουδών.

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Αίτηση – κατάθεση έντυπη στη Γραμματεία ή ηλεκτρονική στο mail : ranja_mountraki@hotmail.com
 • Φωτοτυπία ταυτότητας (εφόσον υπάρχει) ή πιστοποιητικό γέννησης
 • Δύο φωτογραφίες
 • Τίτλοι σπουδών (Θεωρημένα αντίγραφα Πτυχίων και Διπλωμάτων (εφόσον υπάρχουν)
 • Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς
Πρόγραμμα Σπουδών
ΣΥΝΘΕΣΗ – 1ο Έτος, Εξάμηνο Α
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Εισαγωγή στη
Συνθετική
Διαδικασία Ι
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές – ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Περιγραφή
ιστορικών
ρευμάτων –
τάσεων που
αλληλοεπιδρούν
με το χώρο
της σύνθεσης Ι
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές – ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Το μουσικό υπόβαθρο της μουσικής του 19ου αιώνα.
Στοιχεία
σύνθεσης Ι
2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης,
όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Στοιχεία
σύνθεσης Ι
2/εβδομάδα Παρουσιάζονται τα αρχικά στοιχεία της σύνθεσης,
όπως μοτίβα, φράσεις, περίοδοι.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ –
Η πρώτη
προσέγγιση
του χώρου
των Η/Υ
2/15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του,
του τρόπου λειτουργίας του και
προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων –
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα
θέμα ελεύθερης επιλογής π.χ. ένα συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα)
εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
ΣΥΝΘΕΣΗ – 1ο Έτος, Εξάμηνο B
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Εισαγωγή στη
Συνθετική
Διαδικασία ΙI
2 / εβδομάδα Συνέχεια της περιγραφής της συνθετικής διαδικασίας.
Ανάλυση της δημιουργικής διάθεσης,
συνειδητές και ασυνείδητες δομές σύνθεσης, χώροι έμπνευσης,
παραδείγματα μεγάλων συνθετών,
καθορισμός προσανατολισμών δημιουργίας.
Περιγραφή
ιστορικών
ρευμάτων –
τάσεων που
αλληλοεπιδρούν
με το χώρο
της σύνθεσης ΙI
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές – ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και
παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης:
Πέρα από την τονικότητα: από το 1900 έως τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία
σύνθεσης ΙI
2 / εβδομάδα Παρουσιάζονται μεγαλύτερες δομές σύνθεσης.
Περιγράφονται περιληπτικά παραδοσιακές φόρμες και
εντοπίζονται οι νέοι τρόποι προσέγγισής τους.
Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / εβδομάδα Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ –
Γνωριμία με το
Περιβάλλον των
Μουσικών
Προγραμμάτων
2 / 15ήμερο Γίνεται περιγραφή των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν
στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας.
Πρώτη προσέγγιση των Giga Sampler, Cakewalk, Encore,
Finale, Sibelius, MidiScan.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων –
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα
ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα)
και εξασκείται στην έρευνα,
στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Κύκλος
διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους
ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα
στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους
τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο
της μουσικής,νέες τεχνικές γραφής – οργάνων, κλπ)
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
ΣΥΝΘΕΣΗ – 2ο Έτος, Εξάμηνο Α
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Η Επανάσταση
της Ατονικότητας –
Νέες Τονικότητες –
Άλλα Ευρωπαϊκά
Ρεύματα
2 / εβδομάδα Αναφορές στα έργα των Schoenberg – Webern – Berg, Stravinsky – Bartok – Ρωσία: Rachmaninov και άλλοι – Ιταλία: οι Φουτουριστές, Τσεχία: Janacek- Ουγγαρία: Kodaly, Σκανδιναβία: Sibelius και Nielsen, Γαλλία: Ravel.
Ανάλυση
Έργων Ι
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Στοιχεία
Σύνθεσης ΙΙΙ
2 / εβδομάδα Περιγράφονται δομικά στοιχεία για σύνθεση μουσικής δωματίου. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ –
Αναλυτική
Περιγραφή
των Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας Ι
2 / 15ήμερο Γίνεται εκμάθηση (βήμα- βήμα) των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας, ENCORE.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων του Η/Υ, της δομής του, του τρόπου λειτουργίας του και προϊδεάζονται οι μαθητές για τη χρήση του στη συνθετική διαδικασία.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων – προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο –
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2- 3 ημερών. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ – 2ο Έτος, Εξάμηνο B
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Ο νεοκλασικισμός
και το
δωδεκάφθογγο
σύστημα
2 / εβδομάδα Αναλύονται το ‘νέο πνεύμα’ στη Γαλλία, Satie, οι Έξι, Poulenc, Milhaud, Honegger, Stravinsky, Bartok, Schoenberg, Webern, Berg.
Ανάλυση
έργων ΙΙ
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Περιγραφή
Ιστορικών
Ρευμάτων
-Τάσεων
που Αλληλεπιδρούν
με το Χώρο
της Σύνθεσης ΙΙΙ
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές – ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Ανακατασκευή και νέα συστήματα ανάμεσα στον 1ο και στο 2ο Παγκόσμιο πόλεμο.
Στοιχεία
σύνθεσης ΙV
2 / εβδομάδα Αναλύονται τα χαρακτηριστικά των οργάνων και οι συνδυασμοί τους σε ορχηστρικά σύνολα. Περιγράφεται η εξειδικευμένη σημειογραφία. Δίνονται παραδείγματα ενορχήστρωσης από κλασικά και σύγχρονα έργα.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ –
Αναλυτική
περιγραφή των
προγραμμάτων MIDI
και sequencing
2 / 15ήμερο Περιγράφονται το πρωτόκολλο MIDI και τα προγράμματα Giga Sampler και Cakewalk
Κύκλος
Διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής- οργάνων, κλπ)
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων – προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
ΣΥΝΘΕΣΗ – 3ο Έτος, Εξάμηνο Α
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Ολοκληρωτικός
Σειραϊσμός –
το Τυχαίο –
Αόριστο –
Πρωτοπορίες
στη Φόρμα
και στην Υφή
της Μουσικής
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η μεταπολεμική συνθετική διάθεση – Η σειραική επανάσταση στη Γαλλία: Messiaen & Boulez- Σειραϊσμός στη Γερμανία: Stockhausen- Αμερικανικός σειραϊσμός: Babbitt – Ο σειραϊσμός και ο Stravinsky- Ο Cage και οι άλλοι αμερικανοί – Από τη στικτή γραφή (pointillism) στη σύνθεση των ομάδων (group composition)- Ηχοχρωματική μουσική – Στοχαστική μουσική – Ligeti – Berio, Lutoslawski
Περιγραφή
Ιστορικών
Ρευμάτων-
Τάσεων που
Αλληλεπιδρούν
με το Χώρο
της Σύνθεσης IV
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές – ρεύματα του 20ου αιώνα (μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά) και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης: Πρωτοπορία και κατακερματισμός: από το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο στο σήμερα
Ανάλυση
Έργων ΙΙΙ
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ –
Αναλυτική
Περιγραφή των
Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας ΙΙ
2 / 15ήμερο Γίνεται
εκμάθηση
(βήμα- βήμα)
των προγραμμάτων
μουσικής που
διευκολύνουν
στη σύνθεση
και στη δημιουργία
ηλεκτρονικής
παρτιτούρας,
FINALE.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων – προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων – προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο –
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2 – 3 ημερών. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν στο σεμινάριο. Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ – 3ο Έτος, Εξάμηνο B
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Ο νέος
Πλουραλισμός-
Επιστροφή
στην Απλότητα:
Μμινιμαλισμός
και
Νέα Τονικότητα
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η μετασειραική εποχή – Αναφορές και Collage-Jazz και φολκλορικές επιδράσεις- Ethnik μουσική – Μινιμαλισμός – Η εκ νέου ανακάλυψη της τονικότητας – Μικροτονικότητα
Η Ελληνική Σχολή –
Βυζαντινές και
Δημοτικές
Επιρροές
2 / 15ήμερο Περιγράφεται το έργο σημαντικών ελλήνων συνθετών (Σκαλκώτας, Χρήστου, Ξενάκης, Αντωνίου κλπ) και ανιχνεύονται τα ελληνικά χαρακτηριστικά στον τρόπο επεξεργασίας και ανάπτυξης του συνθετικού υλικού
Η Ελληνική Σχολή –
Βυζαντινές και
Δημοτικές Επιρροές
2 / 15ήμερο Περιγράφεται το έργο σημαντικών ελλήνων συνθετών (Σκαλκώτας, Χρήστου, Ξενάκης, Αντωνίου κλπ) και ανιχνεύονται τα ελληνικά χαρακτηριστικά στον τρόπο επεξεργασίας και ανάπτυξης του συνθετικού υλικού
Ανάλυση
Έργων ΙV
2 / 15ήμερο Αναλύονται χαρακτηριστικά έργα από τα βασικότερα στιλ του 20ου αιώνα. Χρήση οπτικοακουςτικών μέσων.
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη, πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης. Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική
και Η/Υ
– Αναλυτική
Περιγραφή των
Προγραμμάτων
Παραγωγής
Ηλεκτρονικής
Παρτιτούρας ΙΙ
2 / 15ήμερο Γίνεται εκμάθηση (βήμα-βήμα) των προγραμμάτων μουσικής που διευκολύνουν στη σύνθεση και στη δημιουργία ηλεκτρονικής παρτιτούρας, SIBELIUS, MIDI SCAN.
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων – προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση. Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια Τεχνοτροπία, μία φόρμα) και εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Κύκλος
Διαλέξεων
2 διαλέξεις Οι σπουδαστές παρακολουθούν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που αναλύουν ειδικά θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη σύνθεση (π.χ. αναλύσεις έργων συνθετών από τους ίδιους τους συνθέτες, τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της μουσικής, νέες τεχνικές γραφής – οργάνων, κλπ)
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
ΣΥΝΘΕΣΗ – 4ο Έτος, Εξάμηνο Α
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Η Μουσική και
ο Περιβάλλων
Χώρος
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Νέες προσεγγίσεις στη γλώσσα –
Επεκτάσεις στο μουσικό θέατρο –
πολυμέσα – παραδοσιακή όπερα –
Η καταπάτηση της πραγματικότητας –
Μουσική περιβάλλοντος –
Μουσική και πολιτική
Ανάπτυξη της
Τεχνολογίας:
Concrete και
Ηλεκτρονική
Μουσική
2 / 15ήμερο Περιγράφονται διάφορες σχολές-ρεύματα του 20ου αιώνα
(μουσική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, μαθηματικά)
και παρουσιάζονται οι συσχετισμοί τους με το χώρο της σύνθεσης.
Μουσική
για film,
TV-
Multimedia
2 / εβδομάδα Παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες και
οι τρόποι σύνδεσης μουσικής σκέψης και
δημιουργίας με την κίνηση της εικόνας.
Δίνονται παραδείγματα από γνωστούς συνθέτες του είδους
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Μουσική και
Η/Υ-
Επεξεργασία
του Ήχου
στον Η/Υ
2 / 15ήμερο Ανάλυση και επεξεργασία του ήχου στον Η/Υ με τη χρήση
εξειδικευμένων προγραμμάτων(CoolEdit Pro, Wavelab).
Εργαστήριο 1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αποσκοπεί στην προσέγγιση γενικότερων θεμάτων –
προβληματισμού που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τη σύνθεση.
Κάθε μαθητής παρουσιάζει μια εργασία πάνω σε ένα θέμα
ελεύθερης επιλογής (π.χ. έναν συνθέτη, μια Τεχνοτροπία, μία φόρμα) και
εξασκείται στην έρευνα, στη διατύπωση και στην πνευματική εγρήγορση.
Σεμινάριο-
Συναυλία
1 συναυλία Οργανώνεται σεμινάριο σύνθεσης διάρκειας 2- 3 ημερών.
Οι σπουδαστές προετοιμάζονται γράφοντας έργα για να παρουσιαστούν
στο σεμινάριο.
Τα πιο ολοκληρωμένα έργα παρουσιάζονται σε συναυλία στο τέλος
του σεμιναρίου σε συνεργασία με τα διαθέσιμα σύνολα του Ωδείου.
ΣΥΝΘΕΣΗ – 4ο Έτος, Εξάμηνο B
Μαθήματα Ώρες Περιγραφή
Η Μουσική
του Σήμερα
2 / εβδομάδα Αναλύονται: Η τρέχουσα μουσική σκηνή –
Ο πολιτισμός του μουσικού πλουραλισμού –
Η σημερινή μουσική παράδοση-
Η κοινωνία της ανοιχτής πληροφόρησης.
Προσδιορισμός
του Προσωπικού
Στιλ
2 / εβδομάδα Γίνεται προσπάθεια αδρού καθορισμού του προσωπικού στιλ του
κάθε μαθητή σύμφωνα με τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά του
Έλεγχος
Συνθετικών
Ασκήσεων
Μαθητών
2,5 / 15ήμερο Αναλύονται τα έργα του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν λάθη,
πιθανές διαφορετικές εκδοχές προσέγγισης.
Προτείνονται βελτιώσεις, αναθεωρήσεις.
Τελικό
εργαστήριο:
Προετοιμασία
τελικού
φακέλου
έργων –
εργασιών
1,5 / 15ήμερο Το εργαστήριο αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία των μαθητών
στην υποβολή του τελικού φακέλου έργων και εργασιών τους,
για τις εξετάσεις αποφοίτησής τους.
Κύκλος
Διαλέξεων
Τελική Διάλεξη Η διάλεξη αυτή στοχεύει στην ενημέρωση των σπουδαστών
για την εξέλιξή τους μετά την αποφοίτησή τους.
Παρουσιάζονται δυνατότητες επέκτασης σπουδών, διαγωνισμοί,
φεστιβάλ, ενώσεις – σύλλογοι,
πιθανοί χώροι επαγγελματικής δραστηριοποίησης.
+ Το μάθημα είναι υποχρεωτικό
απολυτηριεσ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαδικασία Απόκτησης Διπλώματος

 • Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών.
 • Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους θα πρέπει να έχουν γράψει τουλάχιστον 4 εργασίες (3.000 λέξεων) και να έχουν συνθέσει τουλάχιστον 8-10 έργα διαφορετικής διανομής (για σόλο όργανο έως και για ορχήστρα)
  • Οι διπλωματικές εξετάσεις γίνονται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει
   ο νόμος του Υπουργείου Πολιτισμού για το δίπλωμα σύνθεσης.
   Επιπλέον, οι σπουδαστές, για να ολοκληρώσουν το φάκελο με τα έργα τους
   ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αποφοίτησης,
   θα πρέπει να γράψουν μια εργασία (5.000 λέξεις) με ελεύθερο θέμα,
   η οποία θα αφορά το στιλ της μουσικής που τους εκφράζει περισσότερο
   και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε αυτό ή επηρεάζονται από αυτό.